Przebudowa budynku mieszkalnego – Wrocław

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego – Wrocław

« 1 z 2 »

Wrocław, Aleja Jana Kochanowskiego
Główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak

Kalendarium:
projekt: 2017r.
Inwestor: prywatny

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 156,98m2
Powierzchnia użytkowa ogółem: 222,70m2
Powierzchnia użytkowa ogółem po przebudowie: 240,06m2
Kubatura:1 197,75m3

Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy i remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Wrocławiu, przy Al. Jana Kochanowskiego.

Budynek powstał w latach 30-tych XX wieku, pierwotnie jako budynek parterowy, częściowo podpiwniczony. W okresie powojennym budynek został nadbudowany o piętro. Bryła budynku prostopadłościenna, charakterem nawiązująca do architektury typowego ‚domu kostki’ lat 60-tych ubiegłego wieku.

Projekt zachowuje bryłę, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz lekkiej szklonej konstrukcji zabudowy tarasu nad parterem nadaje jej nowoczesny charakter, dobrze komponujący się z otoczeniem jednej z głównych dróg dojazdowych do centrum miasta.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Wrocław

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Wrocław

Wrocław, ul. Pełczyńska
Główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak

Kalendarium:
projekt: 12.2016/2017r.
pozwolenie na budowę: 2017r.
Inwestor: prywatny

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 203,45m2
Powierzchnia użytkowa ogółem: 457,88m2
Powierzchnia usługowa: 23,17m2
Powierzchnia mieszkalna: 389,20m2
Powierzchnia komunikacji: 45,51m2
Kubatura: 1 987,00m3

Przedmiotem opracowania była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym.

Zadaniem projektu było wkomponowanie nowej zabudowy w istniejącą przestrzeń urbanistyczną o niezorganizowanej zabudowie i zróżnicowanym stylu architektonicznym. Budynek o szerokości 6,65m, z uwagi na parametry działki [szerokość jedynie 18,60m], zaprojektowano na rzucie prostokąta z usytuowaniem ścianą szczytową równolegle do frontowej granicy działki.

Stylistycznie budynek posiada proste elewacje podkreślone jednorodnym materiałem wykończeniowym, która stanowi płytka elewacyjna betonowa. Dach dwuspadowy z lukarnami nawiązuje do otaczającej zabudowy.

W budynku zaprojektowano siedem lokali mieszkalnych oraz jeden lokal usługowy, umiejscowiony na poziomie przyziemia od strony elewacji frontowej, posiadający bezpośrednie wejście z zewnątrz.
W obrębie części frontowej zaplanowano jeden lokal mieszkalny z wejściem poprowadzonym z zewnątrz. W dalszej części zaprojektowano sześć lokali mieszkalnych dostępnych z klatki schodowej, po dwa lokale mieszkalne na każdej kondygnacji. Lokale wyposażone w przedpokój z miejscem do składowania, łazienkę z miejscem na pralkę, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz dwa pokoje odpowiednio dla jednej i dwóch osób. Do mieszkań zlokalizowanych na poziomie przyziemia przynależeć będą ogródki, mieszkania wyższych kondygnacji zaopatrzone będą w przestronne balkony, dodatkowo przewidziano ogródki przydomowe.

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Wrocław, ul.Mączna 1
Inwestor: Prywatny
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 03.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 4396,00m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 3772,00m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 624,00m2
powierzchnia zabudowy: 1485,00m2

Projekt konkursowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren opracowania zlokalizowany jest w obszarze zabudowy średniej intensywności, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością realizacji wbudowanych powierzchni usługowych w parterach budynków.

Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej złożony z sześciu, opcjonalnie może to być pięć, budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych posadowionych na wspólnym podpiwniczeniu w obrębie, którego zaprojektowano parking podziemny z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano z drogi lokalnej ul. Mączna, w obrębie strefy wjazdowej zaprojektowano rozdział komunikacji kołowej na trzy podstawowe kierunki: drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej na parking naziemny, rampy prowadzącej do parkingu podziemnego oraz wewnętrznej drogi dojazdowej z naziemnymi miejscami parkingowymi.

Zabudowa zaprojektowana została zgodnie z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy z usytuowaniem frontowej ściany pierwszego budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. W przestrzeni wewnątrz osiedlowej zaprojektowanej na stropodachu parkingu podziemnego zaprojektowano piesze ciągi, z możliwością wjazdu wyłącznie dla samochodów uprzywilejowanych, dla obsługi pieszej przyszłym mieszkańców oraz tereny zieleni niskiej [stropodach w systemie dachu zielonego].

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Lokalizacja: Wisła, ul. Ochorowicza
Inwestor: Merint Sp. z o. o., Warszawa
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Paweł Puchała, Piotr Rudowicz, OMI Mirosław Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 12.2007r

Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym standardzie przewidzianej do realizacji w Wiśle. Projekt był próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej mającej powstać na stoku górskim w otoczeniu tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zaproponowana architektura budynków zaprojektowanych na rzucie trójkątów wcinających się w stok w sposób zamierzony nie nawiązuje do tradycyjnego stylu. Ciemna prostopadłościenna bryła budynku rozcina jednolity widok stoku oraz stanowi wyzwanie dla szablonowej zabudowy górskiej.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlową w parterze – Wrocław

Wrocław, ul.Kręta 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka

Kalendarium:
koncepcja: 2008r
projekt: 2009r/2010r
pozwolenie na budowę: 02.2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 2 564,71m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1 695,39m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 959,32m2
powierzchnia zabudowy: 358,94m2

Nowoprojektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji przy ul. Krętej 10 we Wrocławiu w obrębie zaniedbywanej dzielnicy Nadodrze i stanowi jedną z inwestycji pojawiających się w tym obszarze mających na celu przywrócenie właściwego poziomu lokalnego otoczenia. Forma budynku wkomponowana w działkę usytuowaną narożnie w bezpośrednim otoczeniu czynszowych kamienic stanowi kompromis pomiędzy zastaną dziewiętnastowieczną, zdewastowaną architekturą oraz wymaganiami Inwestora.

Wewnętrzna powierzchnia budynku podporządkowana została w pełni funkcji mieszkaniowej przy uwzględnieniu ścisłego wymagania Inwestora do uzyskania racjonalnie zaprojektowanych mieszkań z wymaganym współczynnikiem zwrotu inwestycji.

Budynek zaprojektowano jako ośmiokondygnacyjny, jednoklatkowy z ograniczeniem do niezbędnego minimum powierzchni komunikacji wspólnej oraz lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanych powierzchniach. Dla obsługi parkingowej budynku zaprojektowano wewnętrzny parking naziemny w obrębie wnętrza blokowego.

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej – Wrocław

Wrocław, ul. Żeromskiego
arch. Renata Majchrzak
arch. Kuba Narloch

Kalendarium:
Koncepcja architektoniczna: 01.2010

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego jako uzupełnienie pierzei ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Ideą projektu było stworzenie bryły nowoczesnej, odróżniającej się kolorystyką i zabiegami architektonicznymi od otaczającej zabudowy. Bryła została stworzona na zasadzie dodawania i odejmowania grupy połączonych ze sobą prostopadłościanów z płaszczyzny zewnętrznej budynku, tworzących tym samym odpowiednio loggie oraz wykusze. Aby nadać całej formie więcej lekkości, wykusze te obudowano szkłem oraz zastosowano praktyczny system ich otwierania.

Kompozycja wystających i wklęsłych grup prostopadłościanów na elewacji nie jest przypadkowa. Każde mieszkanie zaprojektowano tak, by posiadało przynajmniej jedną loggie, wykusz lub balkon ( znajduje się nad wykuszem ). Kolorystyka budynku odcina się od kolorystyki sąsiadującej zabudowy. Tworząc ciemną bryłę uodparaniamy ją na działanie zanieczyszczeń. Ideą programu funkcjonalnego było stworzenie mieszkań spełniających wymagania młodych ludzi pracujących w miejscu zamieszkania.

W przyziemiu zlokalizowano powierzchnie usługowe, natomiast na pozostałych kondygnacjach zaprojektowano 45 mieszkań z możliwością połączenia kilku mniejszych w jeden większy apartament.

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Warszawa ul.Jesiennych Liści
Inwestor: Agro-Man Sp.z o. o., Warszawa
autorzy: Renata Majchrzak
Współpraca: Paweł Puchała [PP MATERIA], Piotr Rudowicz

Kalendarium:
koncepcja: 10.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 766,49m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 650,99m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 115,50m2

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego z 15 lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, oraz parkingiem podziemnym zaplanowanym na 23 samochody zgodnie z warunkami określonymi dla jednostki strukturalnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako M – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o małych gabarytach i wysokości do 3 kondygnacji.

Punktem wyjścia dla opracowanego założenia było wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz i istniejącą zabudowę mieszkaniową. W widoku perspektywicznym z poziomu ulicy Jesiennych Liści projektowany budynek swoimi gabarytami wpisywać się będzie w istniejącą zabudowę. Zaproponowane materiały wykończeniowe elewacji tworzą jednorodną stylistykę budynku.