Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Wrocław

Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Wrocław

« 1 z 4 »

Wrocław, ul. Poniatowskiego 9-13
Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław, ul. Januszowicka 15a
Generalny Wykonawca: „Przedsiębiorstwo budowlane „Inter-System” SA, Wrocław, ul. Dmowskiego 17b
Główny projektant: arch. Renata Majchrzak
Współpraca: arch. Małgorzata Zielińska

Kalendarium:
koncepcja: 03.2011
projekt budowlany: 07.2011
realizacja: 2011/2012r

Opis techniczny:
powierzchnia terenu objęta opracowaniem 12 276,65m2

Przedmiotem inwestycji był remont elewacji budynku głównego Liceum Ogólnokształcącego, budowa boiska wielofuncyjnego oraz zagospodarowanie terenu działki wraz z remontem murowanego ogrodzenia. Kompleks zabudowań powstał na początku XXw. (1906-1911). Projekt przewidywał dla tego założenia funkcję szkoły i do dnia dzisiejszego nie podlegał adaptacji ani nie był znacząco przebudowywany. W pełni zachował się jako jednorodna realizacja koncepcji architekta Charlota Cabanisa. Elewacja posiada dekorację, która zarazem podkreśla walory bryły i jest jej dopełnieniem. Architekt stosował charakterystyczne zaokrąglenia w narożach okien budynku, co zostało zaakcentowane lekkim rozglifieniem opasek okiennych. Artykulacja ścian powstała na skutek zastosowania płaskich pilastrów biegnących wzdłuż całej elewacji pomiędzy oknami. Naroża pilastrów są podkreślone poprzez gładki profil. Tynk barwiony w masie posiada charakterystyczną fakturę. Projekt w dużym stopniu powtarzający istniejące zagospodarowanie terenu, ale uporządkowuje je. Swoją stylistyka nawiązuje do historycznych, XIX w. założeń parkowych. Na terenie wykorzystano stylizowane meble parkowe: ławki kosze i latarnie o konstrukcji żeliwnej. W projekcie nowej, zamykanej wiaty na pojemniki na odpady wykorzystano stylizowana furkę, nawiązującą formą do ogrodzenia zewnętrznego przy ulicy Poniatowskiego. W projekcie zieleni zaproponowano działania konserwatorskie mające na celu wprowadzenie nowej wartości do istniejącej tkanki. Utrzymano stan zieleni wysokiej i poddano ją zabiegom pielęgnacyjnym z uzupełnieniem nasadzeniami tworząc z głównej osi naprowadzającej na wejście główne aleję lipową. Usunięcie lub przesadzenie zieleni niskiej pozwoliło na odsłonięcie i wyeksponowanie historycznej elewacji.

Zabudowa mieszkaniowa – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchniami usługowymi i biurowymi – Wrocław

Wrocław, ul. Opolska 39
Inwestor: TBS Wrocław Sp. z o. o., Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka,
Wizualizacje: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 09.2008r
projekt: 2008-2009r
pozwolenie na budowę: 10.2009
realizacja: planowane rozpoczęcie 2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 9 806,31m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 5 700,62m2
powierzchnia użytkowa mieszkalna PUM: 4 748,49m2
ilość mieszkań: 121
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 4 105,69m2
powierzchnia zabudowy: 1 687,68m2

Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z powierzchnia usługową oraz biurową wraz z garażami podziemnymi przewidzianego do realizacji przy ul. Opolskiej 39 / róg ul. Głubczyckiej we Wrocławiu. Przedmiotem inwestycji jest zespół zabudowy wielofunkcyjnej średniej klasy zaprojektowany w obrębie istniejącej zabudowy głównie mieszkaniowej wielorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zespołu mieszkaniowego stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana wzdłuż ulicy Opolska, powstała w pierwszej połowie XX wieku, nie podlegająca w ostatnich latach pracom remontowo – konserwacyjnym przez co jej stan określić można jako zły. W bezpośrednim otoczenie projektowanej zabudowy zlokalizowane są ponadto budynki mieszkaniowe wielorodzinne powstałe w przeciągu ostatnich 10 lat, ich stylistyka jest zróżnicowana i nie posiada jednolitego charakteru. Zadaniem projektu było stworzenie nowego wizerunku kwartału zabudowy zlokalizowanego w tak różnym otoczeniu przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznego środowiska mieszkalnego z usługami towarzyszącymi.

Oszczędna, jednorodna architektura projektowanych obiektów uzupełniona zorganizowanym terenem ma za zadanie podkreślić jednorodność kwartału. Elewacje w jednorodnych podziałach zwieńczone wycofanymi ostatnimi kondygnacjami definiującymi rysunek gzymsu pozwoliły na uzyskanie nowoczesnej, dynamicznej architektury, która podkreśli miejski charakter założenia. Jednocześnie projektowany zespół zachowuje skalę istniejących obiektów, wydzielenie przestrzenne pięciu wolnostojących budynków pozwoliło na uniknięcie dużej intensywności zabudowy tak widocznej w przypadku zabudowy sąsiadującej stworzonej głównie przez wielkokubaturowe obiekty. Zespół zabudowy zaprojektowany w jednorodnej stylistyce posiadać będzie detale i rozwiązania decydujące o charakterze obiektu. W narożniku kwartału przy skrzyżowaniu ulic Opolska i Głubczycka zaprojektowany budynek wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje o wertykalnym układzie podkreślonym wycofaniem drugiej kondygnacji. Poziom usługowo – handlowy podkreślono dużymi szkleniami charakterystycznych witryn w systemie stolarki aluminiowej. Drugi towarzyszący obiekt wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje już mniej rozbudowane, ale nawiązujace stylistycznie do budynku pierwszego. Zaprojektowane pod budynkami parkingi podziemne wyniesione nad poziom terenu zostały w projekcie wykorzystane dla uporządkowania ruchu w obrębie powierzchni usługowo – handlowych i wydzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego i stworzenia interesującego pasażu pieszego będącego jednocześnie miejscem spotkań.

W kwartale wydzielono trzy strefy zabudowy: pierwsza zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Opolskiej i Głubczyckiej o charakterze zabudowy wielofunkcyjnej stanowiącej przesłonę dla dalszej zabudowy mieszkaniowej, w głębi wydzielono strefę parkingu naziemnego z zielenią rekreacyjną, a za nią zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tworzącą przyjazną przestrzeń z wydzielonymi miejscami wspólnymi i terenami zielonymi zaprojektowanymi na dachu podziemnego parkingu. Zaprojektowana droga wewnętrzna przebiegać będzie w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, co podkreślać będzie bezpieczeństwo zaprojektowanego zespołu.

Projekt wnętrz domu jednorodzinnego – Wilczyce

Projekt wnętrz domu jednorodzinnego – Wilczyce

« 1 z 2 »

Wilczyce koło Wrocławia

Kalendarium:
projekt wykonawczy: 07.2010

Projekt wykonawczy wnętrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zrealizowanego na podstawie projektu naszej pracowni.

BDI Office – Wrocław

BDI Office – budynek biurowy, Wrocław

« 1 z 3 »

 Wrocław, ul. Borowska 272
Inwestor: BDI Sp. z o.o. ul. Borowska 272, Wrocław
główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak
projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Kokot [SKOS-KONSTRUKCJE]

Kalendarium:
projekt: 2008r
pozwolenie na budowę: 08.2008
realizacja: 2008/2010

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 265,53m2
Powierzchnia użytkowa razem: 967,03m2
Powierzchnia użytkowa. Biura: 587,76m2
Powierzchnia pomocnicza. Komunikacja: 381,27m2

Budynek biurowy z garażem podziemnym, którego forma architektoniczna powstała w oparciu o kontekst miejsca: chaotycznego architektonicznie, ciasnego urbanistycznie, pozbawionego wyraźnego akcentu w przestrzeni i uwarunkowanego zapisami decyzyjnymi. Podjęliśmy próbę znalezienia właściwego rozwiązania tworząc bryłę prostą w założeniu, ale posiadającą swój indywidualny charakter poprzez materiał, układ i odbiór.

Pomysł zwieńczony został realizacją docenioną i wyróżnioną w konkursie „Piękny Wrocław” 2010.

Zespół zabudowy mieszkaniowej – Łomianki Dolne

Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej – Łomianki Dolne

Łomianki Dolne, ul. Chopina, Kościelna
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Łukasz Pol-Jelonek
Inwestor: GOGI Małgorzata Zgorzelska, Warszawa

Kalendarium:
koncepcja: 01.2010r.
projekt: 04.2010r.
pozwolenie na budowę: 08.2010r.

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 1823,61m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 1487,81m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 335,80m2
powierzchnia zabudowy: 1308,97m2

Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowany w okolicy ul. Kościelnej w Łomiankach Dolnych, w obszarze zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. W bezpośrednim otoczeniu terenu wyznaczonego pod inwestycję znajduje się kameralna zabudowa wielorodzinna oraz osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji określiła rodzaj i charakter planowanej zabudowy. W skład projektowanego osiedla wchodzą 4 budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej w technologii energooszczędnej. Składają się z dwóch jednorodzinnych segmentów połączonych ze sobą wbudowanymi garażami dwustanowiskowym. Dodatkowo od strony ulicy Kościelnej zaprojektowano jeden wolnostojący budynek jednorodzinny. Dojazdy i dojścia do poszczególnych działek zorganizowane zostały przez prywatną, wewnętrzną drogę dojazdową i połączone są we wspólne strefy wejściowe dla każdego bliźniaka. Jedynie wejście i dojazd do budynku jednorodzinnego wolnostojącego został zaprojektowany rozdzielnie. Dojście znajduje się od strony ulicy Kościelnej. Strefy wejściowe zaprojektowano z automatyczną bramą wjazdową, wydzielonym miejscem na śmietnik oraz bramą wejściową otwieraną do wewnątrz. Obudowę śmietnika oraz bramy wejściowej zaprojektowano o konstrukcji stalowej z obudową sidingiem drewnianym. Ogrodzenie terenu działki wzdłuż pozostałych granic działki zaprojektowano, jako systemowe stalowe z gotowych prefabrykowanych paneli z drutu montowanych na prefabrykowanych słupkach.

Poszczególne budynki mieszkalne zaprojektowane zostały na rzucie prostokąta. Składają się z segmentów mieszkalnych z wbudowanymi garażami dwustanowiskowymi, na których dachu zaprojektowano tarasy dostępne z sypialni. Wejścia oraz wjazdy do garaży zaprojektowano od strony północno – wschodniej zgodnie z zaplanowanym wjazdem i wejściem na teren działki. Funkcjonalnie parter został przyporządkowany strefie dziennej w skład, której wchodzi kuchnia z jadalnią i obszerny salon. Pomieszczenia otwierają się dużymi przeszkleniami na ogród i łączą z nim drewnianym tarasem. Na piętrze znajduje się strefa prywatna: sypialnia z łazienką i garderobą oraz dwa pokoje, ogólnodostępna łazienka, pralnia i gabinet.

Całość założenia sprawia wrażenie kameralnego, przyjaznego osiedla. Połączenie drewna i białego tynku na elewacjach tworzy jednorodną stylistykę zabudowy, budynki zostały jednak zróżnicowane przez sposób, w jaki użyto tych materiałów na elewacji. W części budynków dominuje drewno z pojedynczymi wstawkami z białego tynku, reszta to białe budynki z wnękami i wykuszem obudowanym drewnem, w których elewacja wejściowa urozmaicona została przesuwnymi, stalowymi żaluzjami. We wszystkich budynkach na elewacji ogrodowej zaprojektowano duże przeszklenia i rolety, dzięki którym można kontrolować penetrację słońca w pomieszczeniach. Dodatkowo zacienienie południowo-zachodniej elewacji umożliwia wysunięty pulpitowy dach, nadający indywidualnego charakteru architekturze całego osiedla.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

« 1 z 3 »

Wisła, ul.Ochorowicza
Inwestor: Merint Sp. z o. o., Warszawa
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Paweł Puchała, Piotr Rudowicz, OMI Mirosław Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 12.2007r
projekt: 2008r
pozwolenie na budowę: 11.2008
relizacja: 2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 3227,43m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 1811,68m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 1415,75m2
powierzchnia zabudowy: 946,76m2 [/ezcol_1half_end]

 

Projekt kameralnego osiedla mieszkaniowego. Zespół mieszkaniowy zaprojektowano w Wiśle w obrębie otaczającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności z północnej strony oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezurbanizowanych – stok narciarski, zieleń wysoka – z południowej strony. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze górskim na stoku z panoramicznym widokiem na miasto Wisła od strony wschodniej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji określiła jej charakter oraz podstawowe elementy zagospodarowania terenu. Ukształtowanie terenu decydujące przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji zostało wykorzystane jako decydujący atut i wpłynęło na układ komunikacyjny zaprojektowany dla obsługi projektowanych budynków i lokali mieszkalnych.

Poszczególny lokal mieszkalny dla zaakcentowania indywidualnego charakteru, posiadać będzie bezpośrednie wejście z zewnątrz z poziomu terenu dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na poziomie parteru oraz poprzez schody zewnętrzne poprowadzone z projektowanego poziomu terenu dla lokali mieszkalnych zaprojektowanych na poziomie I i II piętra. Budynki nie posiadają wewnętrznych klatek schodowych, komunikacja każdego lokalu mieszkalnego z kondygnacją podziemną rozwiązana została za pomocą wewnętrznej windy dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokalizacja projektowanej inwestycji miała również decydujący wpływ na styl architektoniczny budynków niepowielany w ujęciu tradycyjnym, ale potraktowany jako współczesna adaptacja tradycyjnej architektury. Ukształtowanie brył budynków zaprojektowanych w formie prostopadłościanów ułożonych względem siebie równolegle i zwieńczonych dwuspadowym dachem w części zaprojektowanym jako obudowa imitująca ciągłość połaci dachowych dla scalenia brył jest wynikiem analizy stylistycznej i przestrzennej terenu inwestycji oraz jego walorów krajobrazowych.

W widoku perspektywicznym z poziomu miasta Wisła projektowany zespół tworzyć będzie zwartą zabudowę o jednorodnej ciekawej architekturze wkomponowanej w krajobraz. Materiały wykończeniowe zaprojektowane na elewacjach budynków są również konsekwencją lokalizacji projektowanej inwestycji. Drewno, surowa cegła elewacyjna zarówno na elewacjach budynków jak również zastosowane jako pokrycie dachowe tworzą jednorodną stylistykę, „rozbijaną” różnorodnymi balkonami i tarasami zewnętrznymi posiadającymi swoje odnośniki w budowie skalnej. Naturalne ukształtowanie terenu zostało w maksymalnym stopniu wykorzystane w aranżacji zagospodarowania terenów działek. Schody terenowe, pochylnie, zieleń w bezpośrednim otoczeniu budynków projektowane zostały w nawiązaniu na naturalnego krajobrazu. Wszystkie rozwiązania projektowe spełniają wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Miasta Wisła.

Hostel – Wrocław

Hostel – Wrocław

Wrocław, ul. Cieszyńskiego
Inwestor: prywatny
główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak
projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Kokot [SKOS-KONSTRUKCJE]

Kalendarium:
projekt: 2012/2013r
pozwolenie na budowę: 10.2012r/04.2013

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 202,76m2
Powierzchnia użytkowa razem: 1 066,44m2
Hostel: 716,59m2
Komunikacja: 289,11m2
Pomieszczenia techniczne: 60,74m2

Przedmiotem inwestycji jest budynek o funkcji hostelu o podwyższonym standardzie zlokalizowany w obszarze Starego Miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Arsenału. Unikatowa w skali miasta lokalizacja zabudowy w bezpośredniej bliskości zabytkowej części miasta pozwala na stworzenie niepowtarzalnej realizacji. Na podstawie analizy przestrzenno urbanistycznej obszaru zainwestowania przy uwzględnieniu podstawowych założeń architektonicznych tj. określenie głównych osi widokowych oraz ich decydującego wpływu na ukształtowanie bryły projektowanej nadbudowy określono formę architektoniczną projektowanej nadbudowy budynku wpływającej w minimalny sposób na widok perspektywiczny ul. Antoniego Cieszyńskiego. Głowna oś widokowa przebiega z ulicy Nowy Świat. Widok perspektywiczny w dużym skrócie prezentujący zabudowę ulicy Antoniego Cieszyńskiego ograniczony jest w pierwszym planie budynkiem Arsenału, stanowiącym dominantę architektoniczną obszaru oraz budynkiem hotelu zlokalizowanego przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17-20 stanowiącym dominantę wysokościową zabudowy pierzei. Zamknięcie stanowi zabudowa ulicy Wszystkich Świętych. Z poziomu ul. Wszystkich Świętych zlokalizowanej na przeciwległym kierunku do ulicy Nowy Świat widok perspektywiczny zamknięty jest zabytkową zabudową ulicy Nowy Świat oraz „zablokowany” ścianą budynku hotelu przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17-20, dla której projektowana nadbudowa stanowić będzie uzupełnienie.

Projektowana nadbudowę budynku przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 15 ukształtowano zgodnie z osiami widokowymi osoby poruszającej się wzdłuż ulicy. Pierwszą nadbudowaną kondygnację zaprojektowano zachowując linię elewacji frontowej budynku, druga kondygnacja wycofana została na głębokość określoną główną osią widokową. W miarę zbliżania się do kamienicy od strony ul. Nowy Świat pieszy tracić będzie z pola widzenia ostatnią kondygnację, idąc w kierunku przeciwnym szklana nadbudowa stanowić będzie uzupełnienie tła dla wysokiej ściany budynku hotelu. W celu odróżnienia poszczególnych sekcji: istniejącej kamienicy i nowoprojektowanej nadbudowy zastosowano wyraźne oddzielenie dwóch brył. Oszczędna, jednorodna szklana architektura projektowanej nadbudowy podkreśla zabytkowy charakter kamienicy istniejącej. Duże szklenia zastosowano z uwagi na uwzględnienie w projekcie otwarcia na wartościowe elementy otoczenia tj. Arsenał, kanał Odry i ich odbicia w elewacji jako tła przeszłości oraz stanowią swoiste uzupełnienie kubatury ograniczonej szerokimi kominami ścian bocznych kamienic.

Projektowany obiekt – hostel stanowić będzie bazę noclegową dla osób podróżujących samodzielnie lub w niewielkich grupach środkami transportu publicznego i poszukujących miejsc noclegowych w warunkach odpowiadających dla samodzielnego mieszkaniami ale z zachowaniem pełnej obsługi. Budynek ośmiokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma kondygnacjami nadziemnymi. W poziomie przyziemia i kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia ogólnodostępne związane z podstawową obsługą obiektu i usługami towarzyszącymi oraz zapleczem techniczno – gospodarczym dla obiektu. Kondygnacje od +1 do +6 zaprojektowano jako zamieszkania zbiorowego z 19 apartamentami hostelu o zróżnicowanych wielkościach i układach funkcjonalnych. Stropodach użytkowy stanowi zaplecze dla lokalizacji central wentylacyjnych oraz taras widokowy na obszar Starego Miasta.

W zakresie funkcjonalnym wydzielono: – powierzchnię usług podstawowych – usługi noclegowe prowadzone na zasadach hostelu o podwyższonym standardzie zaprojektowane na poziomach kondygnacji nadziemnych; – powierzchnię usług towarzyszących – sauna zaprojektowana na poziomie kondygnacji podziemnej. – powierzchnię techniczną zaprojektowaną na poziomie piwnic istniejących.

Budynek biurowy – koncepcja – Wrocław

Budynek biurowy – koncepcja – Wrocław

Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44
Inwestor: Vantage Development S.A., Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 01.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 5810,27m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 3335,74m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 2474,53m2
powierzchnia zabudowy: 1113,29m2

W celu opracowania przeprowadzono analizę maksymalnego wykorzystania potencjału działki przy ścisłym uwzględnieniu lokalizacji w jej centralnej części budynku dawnej drukarni o charakterze zabytkowym, z prostą ceglaną elewacją „wyposażoną” w duże szklenia oraz uwzględnieniu szczegółowo określonych wymagań przyszłego użytkownika obiektu. Wynikiem tego działania było ustalenie założeń wyjściowych dla projektu: zachowanie i odrestaurowanie istniejącego budynku dawnej drukarni z nadaniem nowej funkcji maksymalnie komponującej się pierwotnym układem wewnętrznym; rozbiórka istniejących dysharmonizujących zabudowań o charakterze handlowym i gospodarczym; otoczenie istniejącego budynku nową formą o minimalistycznej architekturze, która przy użyciu detalu architektonicznego stanowić będzie współczesną „ramę” dla historycznej zabudowy odzwierciadlającą szacunek dla zastanej przestrzeni; rozwiązanie problemu komunikacji kołowej w obrębie terenu działki przy założeniu jej samodzielnego funkcjonowania po włączeniu do otaczającego układu dróg publicznych; zaprojektowanie obiektu określającego ład oraz prostotę układu funkcjonalnego; maksymalne wykorzystanie powierzchni działki w celu stworzenia obiektu kubaturowego spełniającego wymagania komercyjne Inwestora. Zaprojektowany budynek pięciokondygnacyjny szczelnie wypełnia powierzchnię działki pozostawiając jedynie po jego obwodzie wolną przestrzeń zapewniającą jednokierunkową obsługę komunikacyjną obiektu.

Bryła budynku zaprojektowana w formie prostopadłościennych dwóch filarów „mostu” zawieszonego nad istniejącym budynkiem tworzy nowy kontekst dla otaczającej zabudowy. Szklane elewacje pozbawione detalu architektonicznego zastąpionego ażurowymi nieregularnymi żaluzjami nadaje obiektowi kubaturowemu lekkości i płynności. Ukryte w głębi pełne ściany stanowiące obudowę przeciwpożarową dla zaprojektowanego w tylnym filarze parkingu wielopoziomowego stanowią Istniejące ukształtowanie terenu wykorzystano dla lokalizacji drogi okalającej budynek zapewniającej bezkolizyjną obsługę komunikacyjną dla przyszłych użytkowników zaprojektowanych w obrębie budynku funkcji.

Nowoprojektowany obiekt w pełni podporządkowany został funkcji biurowej stanowiącej główne przeznaczenie obiektu. Istniejący budynek podporządkowany został funkcji komercyjnej wspomagającej powierzchnię biurową. Układ funkcjonalny zaprojektowano w oparciu o czytelny rozdział funkcji i ciągów komunikacyjnych. W obrębie przyziemia szklanego frontowego filaru nowej bryły zaprojektowano główne hole osobne dla poszczególnych podstawowych układów funkcjonalnych kompleksu. Odrębność holi zapewnia zachowanie właściwej obsługi obiektu przy dyskretnym funkcjonowaniu powierzchni komercyjnych w obiekcie biurowym, jednocześnie pozwala na pełne wydzielenie czasowe użytkowania powierzchni. Kondygnacje wyższe nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano z podporządkowaniem funkcji biurowej z dwoma trzonami komunikacyjnymi z zapleczem sanitarnym zaprojektowanymi w filarach obiektu.

Powierzchnie biurowe zaprojektowano z możliwością ich podziału lub najmu wielko powierzchniowego. W istniejącym budynku zaprojektowano niezależnie funkcjonujące powierzchnie komercyjne. W obrębie niskiego parteru częściowo zagłębionego w gruncie zaprojektowano powierzchnię handlową z przeznaczeniem pod samoobsługowy market. Jednoprzestrzenna aranżacja powierzchni przy wymaganym zachowaniu istniejących ścian wewnętrznych i minimalnej ingerencji w ich układ pozwala na swobodną zmianę sposobu użytkowania powierzchni. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej klientów zaprojektowano w obrębie podziemia tylnego filara parking dostępny z wewnętrznej drogi i funkcjonujący niezależnie od parkingu dla użytkowników biurowych. Na poziomie właściwego parteru zaprojektowano powierzchnię o funkcji gastronomicznej – restaurację dostępną z holu wejściowego nowego obiektu. Dostawy dla powierzchni komercyjnych, jak również obsługę techniczną nowego obiektu [dostawy, renowacje, konserwacje] zaprojektowano w obrębie tylnego trzonu na poziomie właściwego parteru. Kondygnacje nadziemne nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano w pełni podporządkowane funkcji biurowej. Uzupełnieniem ich funkcjonowania jest wprowadzenie funkcji komercyjnej w podziemiu frontowego trzonu: zaproponowano lokalizację kawiarni. Wszystkie powierzchnie komercyjne zaprojektowano z założeniem ich swobodnego przekształcania dla zmiany sposobu użytkowania.

Dla obsługi parkingowej użytkowników powierzchni biurowych zaprojektowano dwupoziomowy parking nadziemny na poziomie I-go piętra dostępny z rampy zaprojektowanej w tylnym trzonie obiektu. Wprowadzenie windy dla samochodów pozwoli zyskać dodatkowe miejsca parkingowe, ale decyzję o jej wprowadzeniu pozostawiono otwartą.

Galeria Sztuki Współczesnej – Opole

Galeria Sztuki Współczesnej – Opole

Opole
Autor:Renata Majchrzak
Współpraca:Kuba Narloch, Łukasz Pol-Jelonek, Marcin Rafał Perka

Kalendarium: 11.2010

Główną ideą projektu było połączenie starego budynku z nowoprojektowanym w taki sposób aby tworzyły one spójną całość. W tym celu podzielono prostopadłościan na mniejsze części, z czego jedna z nowoutworzonych brył zawisła nad budynkiem istniejącym, co spowodowało, że ów budynek możemy odczytywać jako jedną z tych mniejszych brył. Aby zwiększyć wrażenie spójności pomiędzy bryłami, całość została spięta przez przeszklony prostopadłościan.

Głównym założeniem projektowym było takie ukształtowanie terenu oraz bryły budynku, aby powstałe wnętrze pomiędzy galerią a teatrem współtworzyło jedną całość, a zarazem nie zamykało optycznie „wąskiej” przestrzeni pomiędzy tymi obiektami. W tym celu parter nowoprojektowanej galerii jest stworzony przez całkowicie otwartą przestrzeń, dzięki czemu ludzie korzystający z atrium nie będą czuli się w nim wizolowani. Projektowany układ ortogonalny galerii narzucił nam pomysł zagospodarowania kształtu wnętrza atrium. Aby nie powielać już tego układu, wprowadzono miękkie, delikatne krawędzie tworzące główny ciąg pieszy wraz z placykami oraz miejscami do siedzenia i wolnymi miejscami do ekspozycji plenerowej.

Kolejnym założeniem bryły, pomijając ideę, jest stworzenie prostej, ortogonalnej formy, która nie będzie konkurowała z dynamiczną dominantą teatru. Nie będzie wprowadzać chaosu w otoczeniu, ale mimo wszystko będzie tworzyć formę sztuki samej w sobie. Projektowany budynek składa się z czterech prostopadłościanów „lewitujących” nad ziemią, otoczonych przeszkloną kostką. W jednej części zlokalizowane są bryły podparte na „tańczących” słupach, natomiast w drugiej części podwieszone są kładki komunikacyjne łączące każdą z brył z klatkami ewakuacyjnymi oraz dźwigami osobowymi i towarowo – osobowymi. Klatki ewakuacyjne oraz dźwigi zlokalizowane są na zewnątrz budynku tak aby nie zakłócały porządku funkcjonalnemu oraz wizualnemu wnętrza.

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Wrocław, ul.Mączna 1
Inwestor: Prywatny
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 03.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 4396,00m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 3772,00m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 624,00m2
powierzchnia zabudowy: 1485,00m2

Projekt konkursowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren opracowania zlokalizowany jest w obszarze zabudowy średniej intensywności, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością realizacji wbudowanych powierzchni usługowych w parterach budynków.

Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej złożony z sześciu, opcjonalnie może to być pięć, budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych posadowionych na wspólnym podpiwniczeniu w obrębie, którego zaprojektowano parking podziemny z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano z drogi lokalnej ul. Mączna, w obrębie strefy wjazdowej zaprojektowano rozdział komunikacji kołowej na trzy podstawowe kierunki: drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej na parking naziemny, rampy prowadzącej do parkingu podziemnego oraz wewnętrznej drogi dojazdowej z naziemnymi miejscami parkingowymi.

Zabudowa zaprojektowana została zgodnie z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy z usytuowaniem frontowej ściany pierwszego budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. W przestrzeni wewnątrz osiedlowej zaprojektowanej na stropodachu parkingu podziemnego zaprojektowano piesze ciągi, z możliwością wjazdu wyłącznie dla samochodów uprzywilejowanych, dla obsługi pieszej przyszłym mieszkańców oraz tereny zieleni niskiej [stropodach w systemie dachu zielonego].

Teatr Lalki i Aktora – Opole

Teatr Lalki i Aktora – Opole

Opole
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Barbara Trojanowska, OMI Mirosław Kaczyński

Przystępując do opracowania naszej koncepcji zaczęliśmy zastanawiać się nad wrażeniami, jakie wywołuje w nas sztuka z udziałem tak charakterystycznych elementów plastycznych i surrealistycznych, jakimi są Lalki. Teatr Lalki i Aktora to miejsce magii, gdzie świat wyobraźni tworzony przez lalkę i aktora kreuje przekaz oraz odbiór sztuki, zależny od wrażliwości pojedynczego widza. Twórczość sceniczna, dzięki szeroko zakrojonej działalności, wnika w rzeczywistość miasta, prezentując uliczne przedstawienia teatralne, podkreślając swoją obecność w przestrzeni miasta. Ta magia stała się dla nas mottem przewodnim naszego projektu. Naszym celem nie było stworzenie obudowy dominującej charakteru obiektu lecz ukształtowanie środowiska budującego wzajemne relacje świata wyobraźni i otoczenia – widza. Treścią nie jest tutaj wyraźnie określony podział funkcjonalny, miejsce, ale ich wzajemne oddziaływania, przenikania. Celowym jest brak wyraźnie zdefiniowanego elementu dominującego, podkreślającego charakter obiektu lub definiującego możliwości technologiczne.

Wnętrze obiektu jest otwarte na otoczenie, zaprasza przechodniów, pokazuje różne działalności teatru. Zabudowę ulicy tworzy wyznaczona historyczną linią, zwarta, kwartałowa zabudowa w większości datowana na przełom XIX i XX wieku. Projektowana rozbudowa budynku Teatru stara się uzupełniać istniejącą zabudowę, jednocześnie nie stanowiąc gotowego jednoznacznego rozwiązania, stawia pytania i jest pretekstem do dyskusji w zakresie warstwy urbanistycznej projektowanej zabudowy. Podstawowe założenia kształtowania ładu przestrzennego: obowiązująca linia zabudowy, wysokość budynku kształtować będą warstwę urbanistyczną, jednakże bez wprowadzenia koniecznych korekt w ich zakresie zdeterminują zabudowę, której cechą będzie „niedoskalowanie” do otaczającej istniejącej zabudowy. Silnym sygnałem oddziałującym jest kształtowanie zabudowy zwartej zarówno w tkance „budowlanej” jak i komunikacyjnej. Zwarta zabudowa zgodna z wnioskowaną obowiązującą linią zabudowy oraz wysokością wprowadza poważne niedomagania w kontekście przyległych kamienic oraz ograniczenia komunikacyjne, dlatego projekt preferuje ruch pieszy oraz korzystanie głównie ze środków komunikacji publicznej pozostawiając do dyskusji niedomagania kubaturowe projektowanej rozbudowy (wysokość budynku).

Projekt uwzględnia lokalizację czasowego miejsca postojowego dla autokarów w pasie drogowym bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku. Istniejący zjazd z ulicy Kośnego na teren działki wykorzystano jako dojście do Małej Sceny oraz do obsługi technicznej projektowanego budynku i dostaw. Scena główna odsługiwana jest podnośnikiem nożycowym od strony wschodniej przez wrota znajdujące się w jej tylniej ścianie.

Wewnętrzne składniki programu funkcjonalnego zaprojektowane zostały przy założeniu ich wzajemnych relacji i powiązań wzrokowych. W programie określono wyraźnie potrzeby funkcjonalne, projekt przyporządkował im kubaturę, parametry, oświetlenie zewnętrzne a następnie w najlepszy możliwy sposób dopasował, nie ograniczając wzajemnie stworzył konieczne uzupełnienie głównej funkcji budynku – Dużej Sceny. Stworzenie wejścia głównego z silnym znakiem wizualnym zaakcentowanym wycofaniem całkowicie przeszklonej ściany frontowej wejściowej jest propozycją stworzenia przestrzeni publicznej przenikającej do części publicznej komunikacji wewnętrznej w budynku, w której ruch nie jest wyraźnie ukierunkowany. Wejście główne prowadzi na hol wejściowy, którego zadaniem jest połączenie funkcjonalne i wzrokowe poszczególnych części budynku, będąc jednocześnie przestrzenią prezentacji, spotkań i nieformalnych zdarzeń. Jest to jedyny jasno określony, czytelny element minimalistycznej bryły obiektu. Pozostała fasada zaprojektowana została w sposób zdeterminowany podstawowym założeniem projektu – zasygnalizowaniem działalności teatru, ukrytej za półprzeźroczystą fasadą, grą światła i cieni wydobywających się z wewnątrz.

Red biura klasy A – Wrocław

RED – biura klasy A – Wrocław

Wrocław
główny projektant: arch. Renata Majchrzak
konstrukcja: inż Grzegorz Rejman [SKOS Konstruktorzy]

Kalendarium:
koncepcja: 2012r
projekt budowlany: 2012/2013r
realizacja: inwestycja na sprzedaż

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 3.746,75m2
powierzchnia podstawowa. biura: 1.680,25m2
powierzchnia pomocnicza: 382,59m2
powierzchnia pomocnicza. komunikacja: 497,99m2
powierzchnia pomocnicza. techniczna: 281,10m2
powierzchnia pomocnicza. parking podziemny: 904,83n2
powierzchnia zabudowy: 282,10m2
ilość kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 3/11

Budynek biurowy z powierzchnią handlowo usługową w przyziemiu, trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym.

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wrocław

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wrocław

Wrocław, ul.Grójecka 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak

Kalendarium:
koncepcja: 06.2008r

Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do realizacji we Wrocławiu przy ul. Grójeckiej 10. Projekt jest próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej w otoczeniu istniejącej zabudowy. Założono budowę budynku trzykondygnacyjnego z lokalami mieszkalnymi o podwyższonym standardzie.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Lokalizacja: Wisła, ul. Ochorowicza
Inwestor: Merint Sp. z o. o., Warszawa
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Paweł Puchała, Piotr Rudowicz, OMI Mirosław Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 12.2007r

Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym standardzie przewidzianej do realizacji w Wiśle. Projekt był próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej mającej powstać na stoku górskim w otoczeniu tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zaproponowana architektura budynków zaprojektowanych na rzucie trójkątów wcinających się w stok w sposób zamierzony nie nawiązuje do tradycyjnego stylu. Ciemna prostopadłościenna bryła budynku rozcina jednolity widok stoku oraz stanowi wyzwanie dla szablonowej zabudowy górskiej.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlową w parterze – Wrocław

Wrocław, ul.Kręta 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka

Kalendarium:
koncepcja: 2008r
projekt: 2009r/2010r
pozwolenie na budowę: 02.2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 2 564,71m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1 695,39m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 959,32m2
powierzchnia zabudowy: 358,94m2

Nowoprojektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji przy ul. Krętej 10 we Wrocławiu w obrębie zaniedbywanej dzielnicy Nadodrze i stanowi jedną z inwestycji pojawiających się w tym obszarze mających na celu przywrócenie właściwego poziomu lokalnego otoczenia. Forma budynku wkomponowana w działkę usytuowaną narożnie w bezpośrednim otoczeniu czynszowych kamienic stanowi kompromis pomiędzy zastaną dziewiętnastowieczną, zdewastowaną architekturą oraz wymaganiami Inwestora.

Wewnętrzna powierzchnia budynku podporządkowana została w pełni funkcji mieszkaniowej przy uwzględnieniu ścisłego wymagania Inwestora do uzyskania racjonalnie zaprojektowanych mieszkań z wymaganym współczynnikiem zwrotu inwestycji.

Budynek zaprojektowano jako ośmiokondygnacyjny, jednoklatkowy z ograniczeniem do niezbędnego minimum powierzchni komunikacji wspólnej oraz lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanych powierzchniach. Dla obsługi parkingowej budynku zaprojektowano wewnętrzny parking naziemny w obrębie wnętrza blokowego.

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej – Wrocław

Wrocław, ul. Żeromskiego
arch. Renata Majchrzak
arch. Kuba Narloch

Kalendarium:
Koncepcja architektoniczna: 01.2010

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego jako uzupełnienie pierzei ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Ideą projektu było stworzenie bryły nowoczesnej, odróżniającej się kolorystyką i zabiegami architektonicznymi od otaczającej zabudowy. Bryła została stworzona na zasadzie dodawania i odejmowania grupy połączonych ze sobą prostopadłościanów z płaszczyzny zewnętrznej budynku, tworzących tym samym odpowiednio loggie oraz wykusze. Aby nadać całej formie więcej lekkości, wykusze te obudowano szkłem oraz zastosowano praktyczny system ich otwierania.

Kompozycja wystających i wklęsłych grup prostopadłościanów na elewacji nie jest przypadkowa. Każde mieszkanie zaprojektowano tak, by posiadało przynajmniej jedną loggie, wykusz lub balkon ( znajduje się nad wykuszem ). Kolorystyka budynku odcina się od kolorystyki sąsiadującej zabudowy. Tworząc ciemną bryłę uodparaniamy ją na działanie zanieczyszczeń. Ideą programu funkcjonalnego było stworzenie mieszkań spełniających wymagania młodych ludzi pracujących w miejscu zamieszkania.

W przyziemiu zlokalizowano powierzchnie usługowe, natomiast na pozostałych kondygnacjach zaprojektowano 45 mieszkań z możliwością połączenia kilku mniejszych w jeden większy apartament.

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego – Wrocław

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego – Wrocław

Wrocław, ul. Żeromskiego
arch. Renata Majchrzak
arch. Kuba Narloch

Kalendarium:
Koncepcja przestrzenna: 07.2010

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego, jest kontynuacją założeń projektu budynku mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla projektowanego budynku, parking umieszczono wewnątrz podwórza otaczającej zabudowy. Główną ideą było stworzenie układu mniejszych form geometrycznych, które w konfrontacji z rzutem parkingu zdominują jego centralną pozycję. Ze względu na różne kąty ścian zewnętrznych przyległych budynków, najbardziej odpowiednim kształtem geometrycznym był okrąg. Zaprojektowano więc rozbudowaną sieć betonowych okręgów jako miejsca do siedzenia, wewnątrz których znajdowały się istniejące drzewa oraz zieleń niska lub kwietniki. W czterech miejscach wnętrza blokowego ( Pn. Płd. Wsch. Zach. ) zlokalizowano grupę nowonasadzonych drzew.

Aranżacja wnętrz klubu Vanilla – Wrocław

Aranżacja wnętrz klubu Vanilla – Wrocław

Wrocław, ul. Norwida
arch. Renata Majchrzak
arch. Łukasz Pol-Jelonek

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Warszawa ul.Jesiennych Liści
Inwestor: Agro-Man Sp.z o. o., Warszawa
autorzy: Renata Majchrzak
Współpraca: Paweł Puchała [PP MATERIA], Piotr Rudowicz

Kalendarium:
koncepcja: 10.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 766,49m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 650,99m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 115,50m2

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego z 15 lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, oraz parkingiem podziemnym zaplanowanym na 23 samochody zgodnie z warunkami określonymi dla jednostki strukturalnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako M – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o małych gabarytach i wysokości do 3 kondygnacji.

Punktem wyjścia dla opracowanego założenia było wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz i istniejącą zabudowę mieszkaniową. W widoku perspektywicznym z poziomu ulicy Jesiennych Liści projektowany budynek swoimi gabarytami wpisywać się będzie w istniejącą zabudowę. Zaproponowane materiały wykończeniowe elewacji tworzą jednorodną stylistykę budynku.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Warszawa

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Warszawa

Warszawa, ul. Bródnowska 16
Autor: Renata Majchrzak

Kalendarium:
koncepcja: 06.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 1578,69m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1253,90m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 324,79m2
powierzchnia zabudowy: 359,68m2

Zakresem opracowania objęto kamienicę o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowaną przy ul. Bródnowskiej 16 w Warszawie, dzielnica Praga Północ. W obrębie działki objętej zakresem opracowania zaplanowano rozbiórkę oraz odtworzenie z adaptacją poddasza na cele mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi. Budynek o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wybudowany w roku 1914.

Z uwagi na zły stan techniczny elementów budynku oraz brak uzasadnienia ekonomicznego dla przeprowadzenia remontu zaplanowano rozbiórkę istniejącego budynku i jego odtworzenie w formie pierwotnej ze zmianą układu funkcjonalnego wewnętrznego. Planowane odtworzenie obejmować będzie ponadto budowę parkingu podziemnego oraz adaptacje poddasza na cele mieszkalne. Planowany budynek będzie siedmiokondygnacyjny z jedną kondygnacja podziemną i sześcioma kondygnacjami nadziemnymi w tym poddasze użytkowe, o rzucie poziomym w kształcie litery „U” składający się ze środkowego bloku frontowego zaakcentowanego przejazdem bramowym oraz dwóch prostopadłych do niego skrzydeł bocznych.