MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlową w parterze – Wrocław

Wrocław, ul.Kręta 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka

Kalendarium:
koncepcja: 2008r
projekt: 2009r/2010r
pozwolenie na budowę: 02.2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 2 564,71m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1 695,39m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 959,32m2
powierzchnia zabudowy: 358,94m2

Nowoprojektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji przy ul. Krętej 10 we Wrocławiu w obrębie zaniedbywanej dzielnicy Nadodrze i stanowi jedną z inwestycji pojawiających się w tym obszarze mających na celu przywrócenie właściwego poziomu lokalnego otoczenia. Forma budynku wkomponowana w działkę usytuowaną narożnie w bezpośrednim otoczeniu czynszowych kamienic stanowi kompromis pomiędzy zastaną dziewiętnastowieczną, zdewastowaną architekturą oraz wymaganiami Inwestora.

Wewnętrzna powierzchnia budynku podporządkowana została w pełni funkcji mieszkaniowej przy uwzględnieniu ścisłego wymagania Inwestora do uzyskania racjonalnie zaprojektowanych mieszkań z wymaganym współczynnikiem zwrotu inwestycji.

Budynek zaprojektowano jako ośmiokondygnacyjny, jednoklatkowy z ograniczeniem do niezbędnego minimum powierzchni komunikacji wspólnej oraz lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanych powierzchniach. Dla obsługi parkingowej budynku zaprojektowano wewnętrzny parking naziemny w obrębie wnętrza blokowego.