MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Wrocław

Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Wrocław

« z 4 »

Wrocław, ul. Poniatowskiego 9-13
Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław, ul. Januszowicka 15a
Generalny Wykonawca: „Przedsiębiorstwo budowlane „Inter-System” SA, Wrocław, ul. Dmowskiego 17b
Główny projektant: arch. Renata Majchrzak
Współpraca: arch. Małgorzata Zielińska

Kalendarium:
koncepcja: 03.2011
projekt budowlany: 07.2011
realizacja: 2011/2012r

Opis techniczny:
powierzchnia terenu objęta opracowaniem 12 276,65m2

Przedmiotem inwestycji był remont elewacji budynku głównego Liceum Ogólnokształcącego, budowa boiska wielofuncyjnego oraz zagospodarowanie terenu działki wraz z remontem murowanego ogrodzenia. Kompleks zabudowań powstał na początku XXw. (1906-1911). Projekt przewidywał dla tego założenia funkcję szkoły i do dnia dzisiejszego nie podlegał adaptacji ani nie był znacząco przebudowywany. W pełni zachował się jako jednorodna realizacja koncepcji architekta Charlota Cabanisa. Elewacja posiada dekorację, która zarazem podkreśla walory bryły i jest jej dopełnieniem. Architekt stosował charakterystyczne zaokrąglenia w narożach okien budynku, co zostało zaakcentowane lekkim rozglifieniem opasek okiennych. Artykulacja ścian powstała na skutek zastosowania płaskich pilastrów biegnących wzdłuż całej elewacji pomiędzy oknami. Naroża pilastrów są podkreślone poprzez gładki profil. Tynk barwiony w masie posiada charakterystyczną fakturę. Projekt w dużym stopniu powtarzający istniejące zagospodarowanie terenu, ale uporządkowuje je. Swoją stylistyka nawiązuje do historycznych, XIX w. założeń parkowych. Na terenie wykorzystano stylizowane meble parkowe: ławki kosze i latarnie o konstrukcji żeliwnej. W projekcie nowej, zamykanej wiaty na pojemniki na odpady wykorzystano stylizowana furkę, nawiązującą formą do ogrodzenia zewnętrznego przy ulicy Poniatowskiego. W projekcie zieleni zaproponowano działania konserwatorskie mające na celu wprowadzenie nowej wartości do istniejącej tkanki. Utrzymano stan zieleni wysokiej i poddano ją zabiegom pielęgnacyjnym z uzupełnieniem nasadzeniami tworząc z głównej osi naprowadzającej na wejście główne aleję lipową. Usunięcie lub przesadzenie zieleni niskiej pozwoliło na odsłonięcie i wyeksponowanie historycznej elewacji.