MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Wrocław, ul.Mączna 1
Inwestor: Prywatny
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 03.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 4396,00m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 3772,00m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 624,00m2
powierzchnia zabudowy: 1485,00m2

Projekt konkursowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren opracowania zlokalizowany jest w obszarze zabudowy średniej intensywności, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością realizacji wbudowanych powierzchni usługowych w parterach budynków.

Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej złożony z sześciu, opcjonalnie może to być pięć, budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych posadowionych na wspólnym podpiwniczeniu w obrębie, którego zaprojektowano parking podziemny z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano z drogi lokalnej ul. Mączna, w obrębie strefy wjazdowej zaprojektowano rozdział komunikacji kołowej na trzy podstawowe kierunki: drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej na parking naziemny, rampy prowadzącej do parkingu podziemnego oraz wewnętrznej drogi dojazdowej z naziemnymi miejscami parkingowymi.

Zabudowa zaprojektowana została zgodnie z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy z usytuowaniem frontowej ściany pierwszego budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. W przestrzeni wewnątrz osiedlowej zaprojektowanej na stropodachu parkingu podziemnego zaprojektowano piesze ciągi, z możliwością wjazdu wyłącznie dla samochodów uprzywilejowanych, dla obsługi pieszej przyszłym mieszkańców oraz tereny zieleni niskiej [stropodach w systemie dachu zielonego].