MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Warszawa ul.Jesiennych Liści
Inwestor: Agro-Man Sp.z o. o., Warszawa
autorzy: Renata Majchrzak
Współpraca: Paweł Puchała [PP MATERIA], Piotr Rudowicz

Kalendarium:
koncepcja: 10.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 766,49m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 650,99m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 115,50m2

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego z 15 lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, oraz parkingiem podziemnym zaplanowanym na 23 samochody zgodnie z warunkami określonymi dla jednostki strukturalnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako M – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o małych gabarytach i wysokości do 3 kondygnacji.

Punktem wyjścia dla opracowanego założenia było wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz i istniejącą zabudowę mieszkaniową. W widoku perspektywicznym z poziomu ulicy Jesiennych Liści projektowany budynek swoimi gabarytami wpisywać się będzie w istniejącą zabudowę. Zaproponowane materiały wykończeniowe elewacji tworzą jednorodną stylistykę budynku.