Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

« 1 z 3 »

Wisła, ul.Ochorowicza
Inwestor: Merint Sp. z o. o., Warszawa
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Paweł Puchała, Piotr Rudowicz, OMI Mirosław Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 12.2007r
projekt: 2008r
pozwolenie na budowę: 11.2008
relizacja: 2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 3227,43m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 1811,68m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 1415,75m2
powierzchnia zabudowy: 946,76m2 [/ezcol_1half_end]

 

Projekt kameralnego osiedla mieszkaniowego. Zespół mieszkaniowy zaprojektowano w Wiśle w obrębie otaczającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności z północnej strony oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezurbanizowanych – stok narciarski, zieleń wysoka – z południowej strony. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze górskim na stoku z panoramicznym widokiem na miasto Wisła od strony wschodniej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji określiła jej charakter oraz podstawowe elementy zagospodarowania terenu. Ukształtowanie terenu decydujące przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji zostało wykorzystane jako decydujący atut i wpłynęło na układ komunikacyjny zaprojektowany dla obsługi projektowanych budynków i lokali mieszkalnych.

Poszczególny lokal mieszkalny dla zaakcentowania indywidualnego charakteru, posiadać będzie bezpośrednie wejście z zewnątrz z poziomu terenu dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na poziomie parteru oraz poprzez schody zewnętrzne poprowadzone z projektowanego poziomu terenu dla lokali mieszkalnych zaprojektowanych na poziomie I i II piętra. Budynki nie posiadają wewnętrznych klatek schodowych, komunikacja każdego lokalu mieszkalnego z kondygnacją podziemną rozwiązana została za pomocą wewnętrznej windy dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokalizacja projektowanej inwestycji miała również decydujący wpływ na styl architektoniczny budynków niepowielany w ujęciu tradycyjnym, ale potraktowany jako współczesna adaptacja tradycyjnej architektury. Ukształtowanie brył budynków zaprojektowanych w formie prostopadłościanów ułożonych względem siebie równolegle i zwieńczonych dwuspadowym dachem w części zaprojektowanym jako obudowa imitująca ciągłość połaci dachowych dla scalenia brył jest wynikiem analizy stylistycznej i przestrzennej terenu inwestycji oraz jego walorów krajobrazowych.

W widoku perspektywicznym z poziomu miasta Wisła projektowany zespół tworzyć będzie zwartą zabudowę o jednorodnej ciekawej architekturze wkomponowanej w krajobraz. Materiały wykończeniowe zaprojektowane na elewacjach budynków są również konsekwencją lokalizacji projektowanej inwestycji. Drewno, surowa cegła elewacyjna zarówno na elewacjach budynków jak również zastosowane jako pokrycie dachowe tworzą jednorodną stylistykę, „rozbijaną” różnorodnymi balkonami i tarasami zewnętrznymi posiadającymi swoje odnośniki w budowie skalnej. Naturalne ukształtowanie terenu zostało w maksymalnym stopniu wykorzystane w aranżacji zagospodarowania terenów działek. Schody terenowe, pochylnie, zieleń w bezpośrednim otoczeniu budynków projektowane zostały w nawiązaniu na naturalnego krajobrazu. Wszystkie rozwiązania projektowe spełniają wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Miasta Wisła.

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Wrocław

Wrocław, ul.Mączna 1
Inwestor: Prywatny
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 03.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 4396,00m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 3772,00m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 624,00m2
powierzchnia zabudowy: 1485,00m2

Projekt konkursowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren opracowania zlokalizowany jest w obszarze zabudowy średniej intensywności, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością realizacji wbudowanych powierzchni usługowych w parterach budynków.

Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej złożony z sześciu, opcjonalnie może to być pięć, budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych posadowionych na wspólnym podpiwniczeniu w obrębie, którego zaprojektowano parking podziemny z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano z drogi lokalnej ul. Mączna, w obrębie strefy wjazdowej zaprojektowano rozdział komunikacji kołowej na trzy podstawowe kierunki: drogi dojazdowej wewnętrznej prowadzącej na parking naziemny, rampy prowadzącej do parkingu podziemnego oraz wewnętrznej drogi dojazdowej z naziemnymi miejscami parkingowymi.

Zabudowa zaprojektowana została zgodnie z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy z usytuowaniem frontowej ściany pierwszego budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy. W przestrzeni wewnątrz osiedlowej zaprojektowanej na stropodachu parkingu podziemnego zaprojektowano piesze ciągi, z możliwością wjazdu wyłącznie dla samochodów uprzywilejowanych, dla obsługi pieszej przyszłym mieszkańców oraz tereny zieleni niskiej [stropodach w systemie dachu zielonego].

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Lokalizacja: Wisła, ul. Ochorowicza
Inwestor: Merint Sp. z o. o., Warszawa
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Iwona Zielińska, Paweł Puchała, Piotr Rudowicz, OMI Mirosław Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 12.2007r

Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym standardzie przewidzianej do realizacji w Wiśle. Projekt był próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej mającej powstać na stoku górskim w otoczeniu tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zaproponowana architektura budynków zaprojektowanych na rzucie trójkątów wcinających się w stok w sposób zamierzony nie nawiązuje do tradycyjnego stylu. Ciemna prostopadłościenna bryła budynku rozcina jednolity widok stoku oraz stanowi wyzwanie dla szablonowej zabudowy górskiej.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlową w parterze – Wrocław

Wrocław, ul.Kręta 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka

Kalendarium:
koncepcja: 2008r
projekt: 2009r/2010r
pozwolenie na budowę: 02.2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 2 564,71m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1 695,39m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 959,32m2
powierzchnia zabudowy: 358,94m2

Nowoprojektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji przy ul. Krętej 10 we Wrocławiu w obrębie zaniedbywanej dzielnicy Nadodrze i stanowi jedną z inwestycji pojawiających się w tym obszarze mających na celu przywrócenie właściwego poziomu lokalnego otoczenia. Forma budynku wkomponowana w działkę usytuowaną narożnie w bezpośrednim otoczeniu czynszowych kamienic stanowi kompromis pomiędzy zastaną dziewiętnastowieczną, zdewastowaną architekturą oraz wymaganiami Inwestora.

Wewnętrzna powierzchnia budynku podporządkowana została w pełni funkcji mieszkaniowej przy uwzględnieniu ścisłego wymagania Inwestora do uzyskania racjonalnie zaprojektowanych mieszkań z wymaganym współczynnikiem zwrotu inwestycji.

Budynek zaprojektowano jako ośmiokondygnacyjny, jednoklatkowy z ograniczeniem do niezbędnego minimum powierzchni komunikacji wspólnej oraz lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanych powierzchniach. Dla obsługi parkingowej budynku zaprojektowano wewnętrzny parking naziemny w obrębie wnętrza blokowego.

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Warszawa

Warszawa ul.Jesiennych Liści
Inwestor: Agro-Man Sp.z o. o., Warszawa
autorzy: Renata Majchrzak
Współpraca: Paweł Puchała [PP MATERIA], Piotr Rudowicz

Kalendarium:
koncepcja: 10.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 766,49m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 650,99m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 115,50m2

Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego z 15 lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, oraz parkingiem podziemnym zaplanowanym na 23 samochody zgodnie z warunkami określonymi dla jednostki strukturalnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako M – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o małych gabarytach i wysokości do 3 kondygnacji.

Punktem wyjścia dla opracowanego założenia było wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz i istniejącą zabudowę mieszkaniową. W widoku perspektywicznym z poziomu ulicy Jesiennych Liści projektowany budynek swoimi gabarytami wpisywać się będzie w istniejącą zabudowę. Zaproponowane materiały wykończeniowe elewacji tworzą jednorodną stylistykę budynku.