MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Galeria Sztuki Współczesnej – Opole

Galeria Sztuki Współczesnej - Opole Główną ideą projektu było połączenie starego budynku z nowoprojektowanym w taki sposób aby tworzyły one spójną całość. W tym celu podzielono prostopadłościan na mniejsze części, z czego jedna z nowoutworzonych brył ...