MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Budynek biurowy – koncepcja – Wrocław

Budynek biurowy - koncepcja - Wrocław W celu opracowania przeprowadzono analizę maksymalnego wykorzystania potencjału działki przy ścisłym uwzględnieniu lokalizacji w jej centralnej części budynku dawnej drukarni o charakterze zabytkowym, z prostą ceglaną ...

Galeria Sztuki Współczesnej – Opole

Galeria Sztuki Współczesnej - Opole Główną ideą projektu było połączenie starego budynku z nowoprojektowanym w taki sposób aby tworzyły one spójną całość. W tym celu podzielono prostopadłościan na mniejsze części, z czego jedna z nowoutworzonych brył ...

Teatr Lalki i Aktora – Opole

Teatr Lalki i Aktora - Opole Przystępując do opracowania naszej koncepcji zaczęliśmy zastanawiać się nad wrażeniami, jakie wywołuje w nas sztuka z udziałem tak charakterystycznych elementów plastycznych i surrealistycznych, jakimi są Lalki. Teatr Lalki i ...

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Wisła

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Wisła Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym standardzie przewidzianej do realizacji w Wiśle. Projekt był próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej mającej powstać na stoku górskim w ...

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej - Wrocław Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego jako uzupełnienie pierzei ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Ideą projektu było stworzenie ...

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego – Wrocław

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego - Wrocław Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego, jest kontynuacją założeń projektu budynku mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla projektowanego budynku, ...