MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Warszawa

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Warszawa

Warszawa, ul. Bródnowska 16
Autor: Renata Majchrzak

Kalendarium:
koncepcja: 06.2008r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 1578,69m2
powierzchnia użytkowa podstawowa PUM: 1253,90m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 324,79m2
powierzchnia zabudowy: 359,68m2

Zakresem opracowania objęto kamienicę o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowaną przy ul. Bródnowskiej 16 w Warszawie, dzielnica Praga Północ. W obrębie działki objętej zakresem opracowania zaplanowano rozbiórkę oraz odtworzenie z adaptacją poddasza na cele mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi. Budynek o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wybudowany w roku 1914.

Z uwagi na zły stan techniczny elementów budynku oraz brak uzasadnienia ekonomicznego dla przeprowadzenia remontu zaplanowano rozbiórkę istniejącego budynku i jego odtworzenie w formie pierwotnej ze zmianą układu funkcjonalnego wewnętrznego. Planowane odtworzenie obejmować będzie ponadto budowę parkingu podziemnego oraz adaptacje poddasza na cele mieszkalne. Planowany budynek będzie siedmiokondygnacyjny z jedną kondygnacja podziemną i sześcioma kondygnacjami nadziemnymi w tym poddasze użytkowe, o rzucie poziomym w kształcie litery „U” składający się ze środkowego bloku frontowego zaakcentowanego przejazdem bramowym oraz dwóch prostopadłych do niego skrzydeł bocznych.