MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego – Wrocław

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego – Wrocław

Wrocław, ul. Żeromskiego
arch. Renata Majchrzak
arch. Kuba Narloch

Kalendarium:
Koncepcja przestrzenna: 07.2010

Koncepcja aranżacji wnętrza blokowego, jest kontynuacją założeń projektu budynku mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego we Wrocławiu. Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla projektowanego budynku, parking umieszczono wewnątrz podwórza otaczającej zabudowy. Główną ideą było stworzenie układu mniejszych form geometrycznych, które w konfrontacji z rzutem parkingu zdominują jego centralną pozycję. Ze względu na różne kąty ścian zewnętrznych przyległych budynków, najbardziej odpowiednim kształtem geometrycznym był okrąg. Zaprojektowano więc rozbudowaną sieć betonowych okręgów jako miejsca do siedzenia, wewnątrz których znajdowały się istniejące drzewa oraz zieleń niska lub kwietniki. W czterech miejscach wnętrza blokowego ( Pn. Płd. Wsch. Zach. ) zlokalizowano grupę nowonasadzonych drzew.