MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Budynek Świetlicy Rady Osiedla – Ostrów Wielkopolski

Konpcecja budynku świetlicy osiedlowej Rady Osiedla – Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski
Główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak

Kalendarium:
projekt: 2016/2017r.
pozwolenie na budowę: 2017r.
Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 250,09m2
Powierzchnia użytkowa ogółem: 207,35m2
Powierzchnia podstawowa: 115,11m2
Powierzchnia komunikacji: 27,55m2
Powierzchnia sanitarna: 64,69m2
Kubatura: 1 346,75m3

Przedmiotem opracowania była budowa budynku świetlicy osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadaniem projektu było zaprojektowanie obiektu użyteczności publicznej – świetlica osiedlowa stanowiąca zaplecze dla organizacji zajęć dla 20 osobowych grup społecznych związanych z działalnością Rady Osiedlowej oraz zajęć edukacyjno – rekreacyjnych ogólnodostępnych społeczności lokalnej. Budynek stanowi uzupełnienie funkcjonalne dla istniejącego w obrębie działki terenu sportowego z dwoma boiskami sportowymi i placem zabaw.

Budynek zaprojektowano  jako jednokondygnacyjny przy zastosowaniu oszczędnej architektury jednorodnej stylistycznie z zachowaniem lokalnych uwarunkowań architektonicznych.

Przedstawiona koncepcja finalnie została zmodyfikowana pod kątem wykończenia elewacji.