MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

NBS Progress – Park i inkubator przedsiębiorczości

NBS Progress – Park i inkubator przedsiębiorczości – budynek produkcyjno – magazynowy z powierzchnią gastronomiczną i biurową

Rzeplin, gmina Żórawina, powiat wrocławski
Główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak

Kalendarium:
projekt: 2016r.
pozwolenie na budowę: 10.2016r.
realizacja: planowana w 2018r.
Inwestor: NBS Progress Sp. z o.o.

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 1 215,55m2
Powierzchnia użytkowa ogółem: 1 641,36m2
Powierzchnia podstawowa biurowa: 386,46m2
Powierzchnia podstawowa produkcyjno-magazynowa: 867,84m2
Powierzchnia podstawowa gastronomiczna: 152,64m2
Powierzchnia pomocnicza: 234,42m2
Kubatura: 11 315,00m3
Ilość kondygnacji podziemnych/naziemnych:
– część biurowo – gastronomiczna: 0/3
– część produkcyjno – magazynowa: 0/1

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku produkcyjno – magazonowego z powierzchnią gastronomiczną i biurową w miejscowości Rzeplin, gmina Żórawina, powiat wrocławski.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowało budynek produkcyjno-magazynowy z powierzchnią gastronomiczną w parterze oraz powierzchnią biurową na kondygnacjach +1 i +2, nawierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych, parkingów oraz chodników, organizację terenu zielonego, obudowę na zbiornik na olej opałowy, śmietnik i ogrodzenie z bramą wjazdową. Dodatkowo w zakresie projektu zagospodarowania zawarta została budowa terenowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej z separatorem tłuszczu, deszczowej do zbiorników retencyjnych.

Zespół zabudowy zaprojektowano podporządkowany funkcji produkcyjno – magazynowej z towarzyszącą powierzchnią usługową – gastronomiczną i biurową stanowiącą zaplecze biurowe dla najemców powierzchni produkcyjno – magazynowej.
Powierzchnia gastronomiczna podlegać będzie pełnej aranżacji w zakresie układu funkcjonalnego przez przyszłego najemcę. Projekt uwzględnia zespół sanitarny odrębny dla tej powierzchni.Powierzchnie biurowe zaprojektowano jako jednoprzestrzenne z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia biurowe z zachowaniem warunków ochrony przeciwpożarowej.