MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wrocław

Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wrocław

Wrocław, ul.Grójecka 10
Inwestor: Azysa Polska Sp. z o. o. , Wrocław
Autor: Renata Majchrzak

Kalendarium:
koncepcja: 06.2008r

Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do realizacji we Wrocławiu przy ul. Grójeckiej 10. Projekt jest próbą stworzenia nowoczesnej architektury mieszkaniowej w otoczeniu istniejącej zabudowy. Założono budowę budynku trzykondygnacyjnego z lokalami mieszkalnymi o podwyższonym standardzie.