MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Hostel – Wrocław

Hostel – Wrocław

Wrocław, ul. Cieszyńskiego
Inwestor: prywatny
główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak
projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Kokot [SKOS-KONSTRUKCJE]

Kalendarium:
projekt: 2012/2013r
pozwolenie na budowę: 10.2012r/04.2013

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 202,76m2
Powierzchnia użytkowa razem: 1 066,44m2
Hostel: 716,59m2
Komunikacja: 289,11m2
Pomieszczenia techniczne: 60,74m2

Przedmiotem inwestycji jest budynek o funkcji hostelu o podwyższonym standardzie zlokalizowany w obszarze Starego Miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Arsenału. Unikatowa w skali miasta lokalizacja zabudowy w bezpośredniej bliskości zabytkowej części miasta pozwala na stworzenie niepowtarzalnej realizacji. Na podstawie analizy przestrzenno urbanistycznej obszaru zainwestowania przy uwzględnieniu podstawowych założeń architektonicznych tj. określenie głównych osi widokowych oraz ich decydującego wpływu na ukształtowanie bryły projektowanej nadbudowy określono formę architektoniczną projektowanej nadbudowy budynku wpływającej w minimalny sposób na widok perspektywiczny ul. Antoniego Cieszyńskiego. Głowna oś widokowa przebiega z ulicy Nowy Świat. Widok perspektywiczny w dużym skrócie prezentujący zabudowę ulicy Antoniego Cieszyńskiego ograniczony jest w pierwszym planie budynkiem Arsenału, stanowiącym dominantę architektoniczną obszaru oraz budynkiem hotelu zlokalizowanego przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17-20 stanowiącym dominantę wysokościową zabudowy pierzei. Zamknięcie stanowi zabudowa ulicy Wszystkich Świętych. Z poziomu ul. Wszystkich Świętych zlokalizowanej na przeciwległym kierunku do ulicy Nowy Świat widok perspektywiczny zamknięty jest zabytkową zabudową ulicy Nowy Świat oraz „zablokowany” ścianą budynku hotelu przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17-20, dla której projektowana nadbudowa stanowić będzie uzupełnienie.

Projektowana nadbudowę budynku przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 15 ukształtowano zgodnie z osiami widokowymi osoby poruszającej się wzdłuż ulicy. Pierwszą nadbudowaną kondygnację zaprojektowano zachowując linię elewacji frontowej budynku, druga kondygnacja wycofana została na głębokość określoną główną osią widokową. W miarę zbliżania się do kamienicy od strony ul. Nowy Świat pieszy tracić będzie z pola widzenia ostatnią kondygnację, idąc w kierunku przeciwnym szklana nadbudowa stanowić będzie uzupełnienie tła dla wysokiej ściany budynku hotelu. W celu odróżnienia poszczególnych sekcji: istniejącej kamienicy i nowoprojektowanej nadbudowy zastosowano wyraźne oddzielenie dwóch brył. Oszczędna, jednorodna szklana architektura projektowanej nadbudowy podkreśla zabytkowy charakter kamienicy istniejącej. Duże szklenia zastosowano z uwagi na uwzględnienie w projekcie otwarcia na wartościowe elementy otoczenia tj. Arsenał, kanał Odry i ich odbicia w elewacji jako tła przeszłości oraz stanowią swoiste uzupełnienie kubatury ograniczonej szerokimi kominami ścian bocznych kamienic.

Projektowany obiekt – hostel stanowić będzie bazę noclegową dla osób podróżujących samodzielnie lub w niewielkich grupach środkami transportu publicznego i poszukujących miejsc noclegowych w warunkach odpowiadających dla samodzielnego mieszkaniami ale z zachowaniem pełnej obsługi. Budynek ośmiokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma kondygnacjami nadziemnymi. W poziomie przyziemia i kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia ogólnodostępne związane z podstawową obsługą obiektu i usługami towarzyszącymi oraz zapleczem techniczno – gospodarczym dla obiektu. Kondygnacje od +1 do +6 zaprojektowano jako zamieszkania zbiorowego z 19 apartamentami hostelu o zróżnicowanych wielkościach i układach funkcjonalnych. Stropodach użytkowy stanowi zaplecze dla lokalizacji central wentylacyjnych oraz taras widokowy na obszar Starego Miasta.

W zakresie funkcjonalnym wydzielono: – powierzchnię usług podstawowych – usługi noclegowe prowadzone na zasadach hostelu o podwyższonym standardzie zaprojektowane na poziomach kondygnacji nadziemnych; – powierzchnię usług towarzyszących – sauna zaprojektowana na poziomie kondygnacji podziemnej. – powierzchnię techniczną zaprojektowaną na poziomie piwnic istniejących.